Saturday, January 4, 2014

My Life

TURIZEM IN AVTENTIČNOST IZKUŠENJA DEDIŠČINE Klasična def. avtentičnosti: - ljudje potujejo zaradi iskanja pristnih izkušenj, okolij ipd. – iščejo avtentičnost ( v sodobnosti s pojavom Diseylanda in Las Vegasa ipd. naj bi se vzpostavilo nasprotje med neavtentično in avtentično izkušnjo dediščine (slednja npr. obisk različnih etničnih skupin v »tretjem svetu«) ( pojav govora o uprizorjeni avtentičnosti (D. MacCannel, 1973) (npr. plesi domačinov za turiste) uprizorjena avtentičnost: - prednji (okrašeni, scenografija) prostori (npr. oder, kulisa naravnega okolja), do katerih imajo turisti dostop - zadnji prostori: turisti do njih nimajo dostopa (npr. beneški pust = pust turistov ne Benečanov) V dosti primerih turisti niso zmožni razlikovati med prednjimi in zadnjimi prostori oz. uprizorjeno avtentičnost jo in »pravo«, »realno« izkušnjo dediščine. E. Cohen (1988): mnogi to razliko prepoznavajo ( tipologija »avtentičnih turističnih izkušenj«: 1.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
resnično avtentična izkušnja: realna situacija, turisti jo sprejmejo kot realno; po MacCannelu »zadnji prostori« (npr. couchsurfing) 2. uprizorjena avtentičnost: (za turiste) uprizorjena situacija, ki pa je turisti ne prepoznajo kot take (menijo, da je realna) (npr. beneški pust) E. Cohen (1988): 3. zanikana avtentičnost: čeprav je situacija predsta vljena kot realna, se turisti sprašuj! ejo o njeni avtentičnosti (npr.»slovenska« ipd. večerje) 4. načrtovana avtentičnost: (za turiste) uprizorjena situacija, ki je kot taka tudi predstavljena in ki jo kot tako sprejemajo tudi turisti (npr. Indijanska vas v Čateških toplicah) Primer aplikacije tipologije »avtentičnih...If you want to ensure a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment